ОДО "Роменская гардинно-тюлевая фабрика"

+380 5448 2 11 20 sales@rgtf.com.ua

ПАО Роменская гардинно-тюлевая фабрика

Раскрытие информации о ПАО Роменская гардинно-тюлевая фабрика

Повідомлення про скликання позачергових зборів акціонерів

Особлива інформація (про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 08.05.2017р.

Спростування

Особлива інформація (про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 05.05.2017р.

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб від 05.05.2017

Річний звіт за 2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 26.04.2017р.

Повідомлення про скликання зборів акціонерів

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб від 24.03.2017

Спростування

Про призначення головного бухгалтера

Баланс та звіт про фінансові результат за 9 місяців 2016 р.

Протокол засідання ревізійної комісії 07.09.2016р.

Протокол засідання наглядової ради 07.09.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 09.09.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 05.08.2016р.

Баланс та звіт про фінансові результат за 1 півріччя 2016 р.

Баланс та звіт про фінансові результат за 1-й квартал 2016 р.

Протокол засідання наглядової ради 26.07.2016р.

Протокол загальних зборів акціонерів 18.04.2016р.

Протокол засідання наглядової ради 25.02.2016р.

Річний звіт за 2015р. (повний)

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ “Роменська гардинно-тюлева фабрика” за 2015 р.

Річний звіт з праці 2015р.

Звіт ревізійної комісії 2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 19.04.2016р.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.

Баланс та звіт про фінансові результат за 2015 рік

Баланс та звіт про фінансові результат за 9 місяців 2015 р.

Баланс та звіт про фінансові результат за 1 півріччя 2015 р.

Баланс та звіт про фінансові результат за 1-й квартал 2015 р.

Річний звіт за 2014р.:

Заява на публікацію про скликання чергових загальних сборів акціонерів 2015р:

ПАО Роменская гардинно-тюлевая фабрика виявило, що в Річній інформації емітента цінних паперів за 2013 рік, яка була надана до Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28 травня 2014 року, була відсутня деяка інформація. Тому ПАТ «РГТФ» повторно розмістило доповнену регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2013 рік 05 листопада 2014 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 06 листопада 2014 року – на власному веб-сайті і повторно надає до Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дополненная годовая информация за 2013г (06.11.2014г)

Річний звіт за 2013р.

Заява на публікацію про скликання чергових загальних сборів акціонерів 2014р

Річний звіт за 2012р.:

Особлива інформація емітента 28.03.2013р(про зміну складу посадових осіб емітента)

Заява на публікацію про скликання чергових загальних сборів акціонерів 2013р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011р.

ПАО Роменская гардинно-тюлевая фабрика принципи корпоративного управління товариства не затверджувало

ПАО Роменская гардинно-тюлевая фабрика філії не створювало, положення про філії не затверджувало

Статут ПАТ “Роменська гардинно-тюлева фабрика”

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Положення про наглядову раду

Положення про ревізійну комісію

Положення про виконвчий орган (правління)

ПАО "Роменская гардинно-тюлевая фабрика"
ПАО “РГТФ”

 

Яндекс.Метрика